Anishinaabe
Anishinaabemdaa - Anishinaabe language website

Medicine Wheel

 

North -
Kiiwedinong

Winter -
Peboon

Night -
Niibaadibikat

 

 

 

Elder -
Kikaa

Sweet Grass -
Wiingash

Spirit -
Jichaak

Bear -
Makwa

White -
Waabshkaa

 

 

 

 

West -
Epangishmok

East -
Waabinong

Autumn -
Dgwaagi

Spring -
Mnookmi

Evening -
Naakshi

Morning -
Kizhep

Adult -
Ntaawgi

Baby -
Binojiinhs

Sage -
Mshkwaadewashk

Tobacco -
Sema

Emotion -
Enmanjiwang

Mind -
Nendimowin

Buffalo -
Bgwaji bizhiki

Eagle -
Mgizi

Black -
Mkaadewaa

Yellow -
Ozawaa

 

 

 

South -
Zhaawanong

Summer-
Niibin

Body -
Wiiyow

 

 

 

Adolescent -
Shkiniigi

Cedar -
Kiishig

 

 

Deer -
Wawashkesh

Red -
Mskwaa